Om BRF Stadsporten

Välkommen till BRF Stadsporten, bostadsrättsföreningen med den troligtvis lägsta avgiften i Sala!
Föreningens fastighet, Stadsporten 5, byggdes 1958 och är belägen i Sala kommun. Fastigheten innehåller 33 st lägenheter och 2 lokaler, varav lokalerna är hyresrätter. Läs mer om föreningen och fastigheten längre ner på sidan.

Snabba siffror om BRF Stadsporten

Antal lägenheter i föreningen​
0
Lägenheternas totala yta i kvadratmeter
2000
Registreringsår
1850

Bakgrund

BRF Stadsporten är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999-12296) d.v.s. vi är en äkta bostadsrättsförening. Våra gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket 2019-01-22. Vårt mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Föreningens fastighet, Stadsporten 5, bebyggdes år 1958 och är belägen i Sala kommun. På fastigheten finns 1 st bostadshus innehållande 33 lägenheter och 1 lokal, varav lokalen är hyresrätt. Dessutom finns 4 st garage och 21 st parkeringsplatser. Efter en period med optimering av komfort och ekonomi har vi bland de lägsta hyresnivåerna i Sala. Hyran har under de senaste åren sänkts med 18 %. Sedan våren 2017 får fastigheten el från vår solelanläggning med takförlagda solpaneler. Dessa bidrar med el för t.ex. fläktar, trappbelysning, tvättstuga m.m.

Lägenhetsfördelning:

1 rum och kök – 3 st, 36 kvm
2 rum och kök – 6 st, 56 kvm
3 rum och kök – 18 st, 66, 74, 75 kvm
4 rum och kök – 3 st, 98 kvm
5 rum och kök – 3 st, 135 kvm

Lokalerna:
Den mindre lokalen på ca 200 m2 hyrs av Sala Trafikskola.
Den större lokalen på ca 300 m2 hyrs av Studieförbundet Vuxenskolan

Total bostadsyta 2451,9 kvm. Total lokalyta 518,7 kvm. 

Styrelse

Styrelsen nås enklast via mejl, styrelsen@brfstadsporten.se.

Vid årsmötet 2023-11-14 valdes följande ledamöter:

Waldemar Wankowicz
Ordförande
070-663 60 05
walle.w@telia.com

Per Jonsson
Vice ordförande/vice värd
070-741 64 88

Jenny Tunevi, Sekreterare
Jörgen Sandsten, Supleant
Matthias Blomström, Revisor
Åsa Jacobsson, Supleant
Karim Omarpoor, Valberedning
Jörgen Sandsten, Valberedning

Den ekonomiska förvaltningen utförs av Simpleko.

Underhåll och reparationer

Under åren har flera renoveringar och övriga förbättringar av fastigheten genomförts.

 • 1996/97 Stam- och badrumsrenovering
 • 2004/05 Fasad- fönster- och takrenovering
 • 2006/07 Iordningställande av trädgård och tomtmark med tillhörande parkeringsplatser
 • 2008/09 Ny värmeväxlare införskaffas
 • 2009/10 Ny tvättmaskin, tumlare och torkskåp införskaffas
 • 2010/11 Ny tvättmaskin införskaffas
 • 2012/13 Nya säkerhetsdörrar till samtliga lägenheter införskaffas
 • 2016/17 Inköp och montering av 4 st nya garageportar
 • 2017/18 Solcellspaneler sätts upp på taket
 • 2021 Avloppssystem under bottenplattan renoveras
 • 2021 Frånluftsfläktar på vinden byts ut
 • 2022 Nytt torkskåp installerades i tvättstugan
 • 2023 Hyrlokalen renoverad samt nya radiatorer.

Årsredovisningar och stadgar