Sophantering

Vi sorterar allt avfall. För detta finns vid fastigheten ett avlämningsställen:

  1. Vid gaveln mot Trädgårdsgatan. Här lämnas: Bioavfall (”Bruna påsen”). Se Bioavfall och Restavfall. Se Restavfall

2: Utrymme bredvid ingång A. Här hämtas bruna påsar (för bioavfall).

För glas, tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, plåtavfall mm. finns insamlingskärl vid COOP’s parkering vid Kålgårdsgatan.

För skrymmande avfall mm. finns VAFAB’s miljöanläggning Returen vid utfarten mot Saladamm. Se Tips om sophantering