TV och Bredband

Bredband:

Samtliga lägenheter  är anslutna till stadsnätet i Sala via fiber. I varje lägenhet finns vid entredörren en anslutningspunkt. För anslutning tecknar lägenhetsinnehavaren själv ett avtal med någon leverantör.

TV

Föreningen har TV via samma fibernät som bredband. Leverantör av TV är Telia. I månadsavgiften ingår kanalpaket Lagom. Vilka kanaler som ingår kan  ses via Telia’s hemsida. Lägenhetsinnehavaren kan själv köpa tilläggskanaler utifrån ett visst kanalutbud, se Telia’s hemsida.