Renoveringar

Under år 1996/94 genomfördes stam- och badrumsrenovering.

Under år 2004/05genomfördes fasad- fönster och takrenovering.

Under år 2006/07 iordningsställdes trädgård och tomtmark med tillhörande parkeringsplatser.

Under år 2008/09 införskaffades en ny värmeväxlare.

Undr år 2009/10 införskaffades ny tvättmaskn, tumlare och torkskåp.

Under år 2010/11 inskaffades ny tvättmaskn.

Under år 2012/13 införskaffades nya säkerhetsdörrar till samtliga lägenheter.

Under år 2016/17 har inköp och montering av 4 st nya garageportar genomförts

Under år 2017/2018 har solcellpaneler satts upp på taket

Under år 2021 har frånluftsftäktar på vinden bytts ut.