Bakgrund

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Under våren 2017 har en solelanläggning med takförlagda solpaneler  installerats. Dessa bidrar med el för föreningens fastighet såsom fläktar, trappbelysning, tvättstuga m.m.

Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999-12296) d.v.s. föreningen är en äkta bostadsrättsförening.

Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket 2019-01-22,

Föreningens fastighet, Stadsporten 5, bebyggdes 1958 och är belägen i Sala kommun.På fastigheten finns 1 st bostadshus innehållande 33 lägenheter och 1 lokal, varav lokalen är hyresrätt. Dessutom finns 4 st garage och 21 st parkeringsplatser. Efter en period med optimering av komfort och ekonomi har vi den lägsta hyresnivån i Sala. Hyran har under de senaste åren sänkts med 18%.

Lägenhetsfördelning:

3 st 1 rum och kök              36 kvm

6 st 2 rum och kök              56 kvm

18 st 3 rum och kök       66, 74, 75  kvm

3 st 4 rum och kök               98 kvm

3 st 5 rum och kök              135 kvm

Total bostadsyta 2451,9 kvm. Total lokalyta 518,7 kvm.