Cykelrum

Cyklar får förvaras i skyddsrummet som är beläget i ingången bredvid trapphus C. Cyklar bör vara märkta med ägarens namn.

Vid avflyttning kom ihåg att även ta med cyklar. Det har hänt att detta glöms bort med påföljd att rummet så småningom innehåller ett antal ägarlösa cyklar. Därför sker bortrensning av dessa cyklar. Därav rekommendationen att märka cykeln med ägarnamn.

Utanför på gården finns ställ för parkering av cyklar. Låt inte trasiga cyklar förstöra intrycket av en trevlig gårdsmiljö.