Styrelse

Vid årsmötet 2019-11-05  valdes följande ledamöter:


Jörgen Sandsten,  Ordförande, Tel 0702981311, Mejl: Styrelsen@brfstadsporten.se

Waldemar Wankowicz, Vice ordf. , Tel 0706636005, Mejl: walle.w@telia.com

Monica Jansson,  Sekreterare
Åsa Jacobsson,  Revisor.
Pelle Jonsson,  Valberedning
Karim Omarpoor,  Valberedning

 Den ekonomiska förvaltningen utförs av RB Fastighetsägare AB