Styrelse

Vid årsmötet 2017-11-07  valdes följande ledamöter:

Namn                            Funktion              Telefon           Mailadress


Jörgen Sandsten             Ordförande          0702981311   Styrelsen@brfstadsporten.se
Anders Englund              Vice ordf.              0706550758
Åsa Jacobsson                 Sekreterare
Monica Jansson              Suppleant
Waldemar Wankowicz  Revisor
Bengt Ohlsson                 Revisorsupp.
Pelle Jonsson                   Valberedning
Tina Zackrisson               Valberedning

 Den ekonomiska förvaltningen utförs av RB Fastighetsägare AB