Styrelse

Vid årsmötet 2019-11-05  valdes följande ledamöter:

Namn                            Funktion              Telefon           Mailadress


Jörgen Sandsten             Ordförande          0702981311   Styrelsen@brfstadsporten.se
Waldemar Wankowicz   Vice ordf.             0706636005    walle.w@telia.com
Ann Högeling                 Sekreterare
Monica Jansson              Suppleant
Anders Englund             Revisor
Åsa Jacobsson                 Revisorsupp.
Pelle Jonsson                   Valberedning
Karim Omarpoor            Valberedning

 Den ekonomiska förvaltningen utförs av RB Fastighetsägare AB